Sörmlands energibesikning AB

Välkommen till Sörmlands energibesiktning AB

Företagets inriktning är konsultuppdrag för energiberäkningar och energideklarationer av byggnader. Behovet av dessa tjänster är styrt av gällande byggnorm BBR 19 för villor, lokaler och flerbostadshus. Företagets energiexpert är certifierad av Det Norske Veritas för detta arbete och certifikatet gäller tom 2018-02-25.

Energideklarationen är en sammanställning av energiförbrukningen i byggnaden och ger en jämförelse med förbrukningen i liknande byggnader och mot nybyggnadskrav. Energideklarationen är även ett underlag till hjälp för bättre driftsekonomi och lägre miljöpåverkan.

En energiberäkning krävs i dag vid ansökan om bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av bostäder och lokaler. Beräkningen skall uppfylla byggnormens (BBR’s) krav på energihushållning.

Webbproduktion av Forss Webservice AB